Info voor patiënten

 • Reserveer één afspraak per persoon.
  Wens je een afspraak te maken voor twee personen, meld dit duidelijk en reserveer twee afspraken.
 • Voorschriften worden niet op telefonische aanvraag afgeleverd!
  Tijdens de raadpleging krijg je voldoende voorschriften mee tot het volgende medisch onderzoek.
 • Voor het invullen van allerhande attesten maak je een afspraak.
  Dit vraagt immers tijd en inzage in het medisch dossier.
 • Kan je een afspraak niet of niet tijdig nakomen?
  Annuleer je geplande afspraak telefonisch uiterlijk 1 uur vooraf.